Upravit stránku

O společnosti

Řádový kříž

Vítejte na stránkách Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny, který je již od roku 312 duchovně rytířským řádem, kdy ho založil Konstantin Veliký. Odznakem řádu je kříž, červeně smaltovaný do jetelových zakončení ramenem.

Zalistujte v našich webových stránkách a dozvíte se zde něco o historii a statutu našeho řádu. Najdete zde seznam našich svátků a znění řádového slibu. Nechybí ani způsoby užívání řádových dekorací.

Na těchto stránkách také najdete kompletní soubor malovaných vitráží našich panovníků a jejich manželek od výtvarníka rytíře Petra Moidla.

Naše stránky se tak stávají ojedinělou „obrazovou“ galerií představující významné osobnosti českých dějin.

Řád byzantského orla s křížem
Řád byzantského orla s křížem
  • řádová hvězda 1. stupeň
  • řádová hvězda 2. stupeň
Sv. Konstantin a Helena
Ceremoniální hůl

„Quae singula regiae pietetis nostrae cura circum volans animo vigilanti, noctes plurimas ducens insomnes, quotidianos sponte perpesa labores, ut rem publicam penitus delapsam sublevaret, et desideranti populo praeteriti moeroris aerumnis oppresso, securitatem et pacem quaereret.“

Carolus Quartus: „Majestas Carolina“

„Tím vším se starostlivost naší královské lásky v bdělé mysli obírala, strávila přemnoho bezesných nocí, aby pozdvihla stát jsoucí v naprostém úpadku a toužícímu lidu, utlačenému útrapami minulého zármutku, hleděla zjednat bezpečnost a mír."

Karel IV.: „Majestas Carolina“

 

Hlava ceremoniální hole
Karel IV.