Upravit stránku

O společnosti

 

 

Vítejte na stránkách Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny, který je již od roku 312 duchovně rytířským řádem, kdy ho založil Konstantin Veliký. Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny je duchovně – rytířský řád Pravoslavné církve.  Dne 6.12.1999 se bratrstvo stává pokračovatelem tohoto řádu založením zřizovací listiny V Teplicích a od roku 2000 registrací u OSN. Pravoslavné bratrstvo „Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny” bylo v roce 2006 prohlášeno arcibiskupem pražským Kryštofem, metropolitou českých zemí a Slovenska za stavropigiální. Registrován v celosvětovém katalogu pravoslavných organizací je od roku 2008.

Řádový kříž
Řádový kříž

Zalistujte v našich webových stránkách a dozvíte se zde něco o historii a statutu našeho řádu. Najdete zde seznam našich svátků a znění řádového slibu. Nechybí ani způsoby užívání řádových dekorací.

Na těchto stránkách také najdete kompletní soubor malovaných vitráží našich panovníků a jejich manželek od výtvarníka rytíře Petra Moidla.

Naše stránky se tak stávají ojedinělou „obrazovou“ galerií představující významné osobnosti českých dějin.

Řád Byzantského orla
Řád Byzantského orla
Stříbrná hvězda s Byzantskou orlicí
Stříbrná hvězda s Byzantským orlem
Zlatá hvězda s Byzantskou orlicí
Zlatá hvězda s Byzantským orlem
Sv. Konstantin a Helena
Ceremoniální hůl
Ceremoniální hůl

„Quae singula regiae pietetis nostrae cura circum volans animo vigilanti, noctes plurimas ducens insomnes, quotidianos sponte perpesa labores, ut rem publicam penitus delapsam sublevaret, et desideranti populo praeteriti moeroris aerumnis oppresso, securitatem et pacem quaereret.“

Carolus Quartus: „Majestas Carolina“

„Tím vším se starostlivost naší královské lásky v bdělé mysli obírala, strávila přemnoho bezesných nocí, aby pozdvihla stát jsoucí v naprostém úpadku a toužícímu lidu, utlačenému útrapami minulého zármutku, hleděla zjednat bezpečnost a mír."

Karel IV.: „Majestas Carolina“

 

Hlava ceremoniální hole
Hlava ceremoniální hole
Karel IV.

Pozvánka na pohoštění rytířů 26.5.2018