Upravit stránku

O společnosti

 

Vítejte na stránkách  Ordo Sancti Constantini Magni (et Helena ) rytířského řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny, který je již od roku 312 rytířským řádem, kdy byl založen sv. Konstantinem Velikým. Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny, je duchovně – rytířský řád Pravoslavné církve. V Alexandrii 12.5.1970 uděluje ochranu a uznání jako řád křesťanských rytířů papež a patriarcha Alexandrie Mikuláš VI. (patriarší tomos). V době komunizmu byla zakázána veškerá činnost rytířských řádů a omezen náboženský život na území České republiky, První velmistr Rytířského řádu sv. Konstantina se ujal úřadu hned po pádu komunizmu v roce 1989 a zahájil obnovu rytířského společenství sv. Konstantina.V roce 1998 byl řád zaregistrován v České republice jako mezinárodní nevládní organizace. Dne 6.12.1999 se řád stává součástí Pravoslavné církve a ochráncem svatého pravoslaví. Od roku 2000 je řád jako mezinárodní organizace zaregistrován u OSN. Pravoslavné bratrstvo „Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny” bylo v roce 2006 prohlášeno arcibiskupem pražským Kryštofem, metropolitou českých zemí a Slovenska za stavropigiální. Registrován v celosvětovém katalogu pravoslavných organizací je od roku 2008. V roce 2018 se rytíři dvou konstantinovských linií (duchovní a vojenské) působících v České republice sjednocují v jeden řád a stávají se největší rytířskou skupinou působící v zemích koruny české. Zároveň řád působí v 32 zemích světa a úzce spolupracuje s ostatními pravoslavnými rytířskými řády sv. Konstantina a mezinárodními organizacemi. Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny je registrován v evropské výkonné agentuře EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European) jako Mezinárodní nevládní organizace.                                                                                                                                                                                                                       https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register-search

Prosím do vyhledavače napište " Equester "

 
Řádový kříž
Řádový kříž
Patriarší tomos
Překlad -patriarší tomos

Zalistujte v našich webových stránkách a dozvíte se zde něco o historii a statutu našeho řádu. Najdete zde seznam našich svátků a znění řádového slibu. Nechybí ani způsoby užívání řádových dekorací.

Na těchto stránkách také najdete kompletní soubor malovaných vitráží našich panovníků a jejich manželek od výtvarníka rytíře Petra Moidla.

Naše stránky se tak stávají ojedinělou „obrazovou“ galerií představující významné osobnosti českých dějin.Více se dozvíte na wikipedii :   Ordo Sancti Constantini Magni et Helena

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ordo_Sancti_Constantini_Magni_et_Helena

Řád Byzantského orla
Řád Byzantského orla
Stříbrná hvězda s Byzantskou orlicí
Stříbrná hvězda s Byzantským orlem
Zlatá hvězda s Byzantskou orlicí
Zlatá hvězda s Byzantským orlem
Sv. Konstantin a Helena
Ceremoniální hůl
Ceremoniální hůl

„Quae singula regiae pietetis nostrae cura circum volans animo vigilanti, noctes plurimas ducens insomnes, quotidianos sponte perpesa labores, ut rem publicam penitus delapsam sublevaret, et desideranti populo praeteriti moeroris aerumnis oppresso, securitatem et pacem quaereret.“

Carolus Quartus: „Majestas Carolina“

„Tím vším se starostlivost naší královské lásky v bdělé mysli obírala, strávila přemnoho bezesných nocí, aby pozdvihla stát jsoucí v naprostém úpadku a toužícímu lidu, utlačenému útrapami minulého zármutku, hleděla zjednat bezpečnost a mír."

Karel IV.: „Majestas Carolina“

 

Hlava ceremoniální hole
Hlava ceremoniální hole
Pozvánka na slavnostní setkání 7.12.2019
Slavnostní setkání rytířů dne 25.5.2019 v Zrcadlové kapli

Dress-code:

Při povyšování, nosí členové Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny, řádový plášť daného stupně, pod pláštěm nosí laičtí členové řádu buď tmavý oblek s bílým motýlkem (pod bílým motýlkem nosí zavěšen dekorační řádový kříž), nebo frak (u kterého je možné nosit řádové dekorace: šerpu,řádové hvězdy a vyznamenání), nebo je možné nosit uniformu. Duchovní jsou pod pláštěm oděni dle typikonu. Dámy vždy nosí pokrývku hlavy a to buď klobouk, fascinátor nebo krajkový závoj.