Upravit stránku

KOMENDA ČESKÁ

Komtur: (řízením pověřen čestný rytíř)

rytíř Vít Kraus, Mgr., DiS.
inv. 06.11.2010

Vicekomtur:

rytíř Josef Mario Freimann, dr.h.c.,
generální prokurátor řádu
inv. 27.05.2001

rytíř Ivan Panchartek
inv. 07.11.2009

Členové

archon Eugen Sigismund Freimann–Geyersburg, von, PhDr. ThDr. Mgr., PhD., M.A., archimandrita, velmistr řádu
inv. 28.05.2000
 

rytíř mjr. Ing. Vladimír Valdecký
emeritní velmistr
inv. 3.1.2003

rytíř Mgr.Svatopluk Richard Vladislav Norbert Haugvitz
inv. 21.5.1994

rytíř Miroslav Cestr
inv. 28.05.2000

rytíř Roman Čermák
inv. 28.05.2000

rytíř Josef Petřík
inv. 28.05.2000

rytíř Zdeněk Podstavec
inv. 28.05.2000

rytíř Jaroslav Slivič
inv. 28.05.2000

rytíř Petr Szmunda, Mgr.
emeritní vicevelmistr řádu
inv. 28.05.2000

rytíř Pavel Engl
inv. 28.05.2000

rytíř Pavel Vondra
inv. 28.05.2000

rytíř Pavel Fiala
inv. 28.05.2000

rytíř Štěpán Popovič, Dipl. Ing., Csc., dr.h.c.,
inv. 28.12.2000

rytíř Viktor  Kuncl
inv. 28.05.2000

rytíř Miroslav Loskot
inv. 27.05.2001

rytíř Josef Kovář
inv. 25.05.2002

rytíř Aleš Řebíček, Dipl. Ing.
inv. 25.05.2002

rytíř Milan E. Ručkay
pravoslavný duchovní
inv. 25.05.2002

rytíř Tomáš  Abraham
inv. 29.05.2004

dáma Lenka Faustina Sesseková
inv. 26.05.2006

rytíř Igor Střelec, Dipl. Ing.
inv. 23.05.2003

rytíř Tomáš Jelínek, Bc.
inv. 29.05.2004

rytíř David Kašpar Šebor de Wsseborzicz
velmistr řádu Točenice
inv. 25.05.2007

 

rytíř Miroslav František  Zügler, Mgr.
inv. 25.05.2007

rytíř Alexandr Gedevanishvili
inv. 25.05.2007

rytíř Radomír Panchartek
kancléř řádu
inv. 25.05.2007

rytíř Alexandr Urban, Dipl. Ing.
nv. 25.05.2007

rytíř David R. Kašpar
inv. 29.05.2009

rytíř Petr Boháček
inv. 07.11.2009

rytíř Martin Macháček
inv. 07.11.2009

rytíř Svetozár Š. baron Plesník de Koválov, JUDr.
inv. 20.01.2011 

rytíř Petr Pavel Moidl, dr.h.c.
výtvarník, vicevelmistr řádu
inv. 06.11. 2010

rytíř Miroslav Blažek
inv. 06.11.2010

rytíř Milan Fořtík
inv. 06.11.2010

rytíř Vlastimil Coufal, Dipl.Ing.
inv. 27.05. 2011

rytíř Josef Ermold, dr.h.c.
generální ekonom řádu
inv. 27.05. 2011

dáma Miroslava Panchartková
inv. 27.05. 2011

rytíř Radek Žemla
inv. 27.05. 2011

rytíř Oldřich Bareš
inv. 05.11. 2011

dáma Zdeňka Ermoldová
inv. 05.11. 2011

rytíř Jakub R. Pekař
inv. 09.11. 2013

rytíř Miroslav S. Neumaier
inv. 09.11. 2013

rytíř Petr Štark, von, Bc.
inv. 10.12.2016

rytíř Aleš Alex Ručkay
inv. 27.5.2017

rytíř Martin Hurtík
inv. 27.5.2017

rytíř Ivan Hrubý
pravoslavný duchovní
inv. 05.11. 2011

rytíř Jan R. Pekař
inv. 09.11. 2013

rytířJovan Lazarov
inv.  12.12. 2015

rytíř Miroslav Lejsek
inv. 10.12.2016

Čestní rytíři:

rytíř Vladimír Feix, Dipl. Ing., dr.h.c.
inv. 28.12.2000

rytíř Václav Kadlus
inv. 28.12.2000

rytíř Jan Tůma, Mgr.
inv. 27.05.2001

Jiří rytíř Dvořáček
inv. 23.05.2003

Jiří rytíř Hrdina, JUDr.
inv. 23.05.2003

rytíř doc.,Vojtěch Merunka, Dipl.Ing., Ph.D.,                    
 inv.  11.06. 2016

rytíř Miroslav Rousek, JUDr.      
inv.  11.06. 2016

rytíř Milan E. Tschammerhöhl, Mgr.
inv. 23.05.2008

dáma Lenka Vančatová, JUDr.
inv. 23.05. 2008

dáma Danuše Lístková
inv. 07.11. 2009

rytíř Martin Plzák, MUDr.
inv. 04.06.2010

rytíř Stanislav Lupínek
inv. 06.11. 2010

 

dáma Jana Rulfová
inv. 25.05.2012

rytíř Roman P. Bílek, Mgr.
inv. 09.11. 2013

rytíř Antonín Kříž, Bc.
inv. 13.14. 2014

dáma Lenka Anna Černá
inv. 13.14. 2014

rytíř Stanislav Lupínek
inv. 06.11. 2010

rytíř Slavomír Šebor ze Wsseborzicz
inv. 20.06. 2015

rytíř Miloš Kužvart, RNDr.
inv. 20.06. 2015

rytíř Vojtěch Skoumal, JUDr.
inv. 12.12. 2015

rytíř Petr Malý
inv. 12.12. 2015

dáma Danuše Cecílie Sophie Grunertová, PhDr. Mgr.
dáma Rytířského řádu Točenice
 inv.  09.12. 2017

rytíř Zdeněk Velebný,
Velkokapitulář Řádu křižovníků s červeným srdcem - Cyriaků
Rytíř české heraldiky- Řád české heraldiky

inv.  09.12. 2017

rytíř Milan Karban
velmistr Rytířského řádu Křížovníků Stříbrného lva
 inv.  26.05.2018

rytíř Petr Christián Vojtíšek,MBA, B.A
převor rytířského řádu Skotských templářů
 inv.  26.05. 2018

rytíř Pavel Poláček
 inv. 26.05.2018

rytíř Pavel Procházka, Mgr.
 inv. 08.12.2018

rytíř Gejza Rakaš, JUDr., Mgr.
 inv. 08.12.2018

dáma Jolana Marie Růžena Hájková
 inv. 08.12.2018

 

 

 

 

 

rytíř Jaroslav Hrouda
inv. 23.05.2003

rytíř Ladislav Hruška, Dipl. Ing.
inv. 23.05.2003

rytíř Ladislav Dvořák
inv. 28.05.2005

rytíř Josef Hojdar, Dipl. Ing.
inv. 28.05.2005

rytíř Richard Schwarz, JUDr.
inv. 28.05.2005

rytíř Jiří Zavoral, Dipl. Ing., Csc.
inv. 17.09.2005

rytíř Jaroslav Pok
inv. 25.05.2007

rytíř Jaroslav Musial, Dipl. Ing., JUDr.
inv. 01.02.2008

rytíř Jindřich Pojkar, Mgr.
inv. 23.05.2008

rytíř Pavel Svoboda
iinv. 23.05.2008

rytíř Jaroslav Doubrava
inv. 27.05. 2011

dáma Jaroslava Kodytková, Dipl. Ing
inv. 27.05. 2011

dáma Beata Žárská
inv. 27.05. 2011

rytíř Jiří  Švejda, RSDr., Mgr.
inv. 05.11. 2011

 

rytíř doc., Vojtěch Merunka,  Dipl. Ing., Ph.D.,
inv. 11.06.2016

rytíř Miroslav Rousek,JUDr.
inv. 11.06.2016

rytíř Jiří Kristián Nikolas Andreas kníže Lobkowicz Popell
diplomat
inv. 10.12.2016