Upravit stránku

KOMENDA ČESKÁ

Komtur: (řízením pověřen čestný rytíř)

Vít Kraus, von, Mgr., DiS.
inv. 06.11.2010

Vicekomtur:

Josef Mario rytíř Freimann kníže zu Sytsch-Sytschuk, von, dr.h.c.,
generální prokurátor řádu
inv. 27.05.2001

Ivan rytíř Panchartek, von
inv. 07.11.2009

Členové

Eugen Sigismund rytíř Freimann–Geyersburg, von, PhDr. ThDr. Mgr., PhD., M.A., archimandrita,
kníže, velmistr
inv. 28.05.2000
 

mjr. Ing. Vladimír Valdecký, von
emeritní velmistr
inv. 3.1.2003

HSH Mgr.Svatopluk Richard Vladislav Norbert
kníže von Haugwitz a baron de Biskupitz
inv. 21.5.1994

Miroslav rytíř Cestr, von
inv. 28.05.2000

Roman rytíř Čermák, von
inv. 28.05.2000

Josef rytíř Petřík, von
inv. 28.05.2000

Zdeněk rytíř Podstavec, von
inv. 28.05.2000

Jaroslav rytíř Slivič, von
inv. 28.05.2000

Petr rytíř Szmunda, von, Mgr.
emeritní vicevelmistr řádu
inv. 28.05.2000

Pavel rytíř Engl, von
inv. 28.05.2000

Pavel rytíř Vondra, von
inv. 28.05.2000

Pavel rytíř Fiala, von
inv. 28.05.2000

Štěpán rytíř Popovič, von, Dipl. Ing., Csc., dr.h.c.,
inv. 28.12.2000

Viktor rytíř Kuncl, von
inv. 28.05.2000

Miroslav rytíř Loskot, von
inv. 27.05.2001

Josef rytíř Kovář, von
inv. 25.05.2002

Aleš rytíř Řebíček, von, Dipl. Ing.
inv. 25.05.2002

Milan E. rytíř Ručkay, von
pravoslavný duchovní
inv. 25.05.2002

Tomáš rytíř Abraham, von
inv. 29.05.2004

Lenka Faustina dáma Sesseková, von
inv. 26.05.2006

Igor rytíř Střelec, von, Dipl. Ing.
inv. 23.05.2003

Tomáš rytíř Jelínek, von, Bc.
inv. 29.05.2004

David Kašpar rytíř Šebor de Wsseborzicz, von
velmistr řádu Točenice
inv. 25.05.2007

 

Miroslav František rytíř Zügler, von, Mgr.
inv. 25.05.2007

Alexandr rytíř Gedevanishvili, von, kníže
inv. 25.05.2007

Radomír rytíř Panchartek, von
kancléř řádu
inv. 25.05.2007

Alexandr rytíř Urban, von, Dipl. Ing.
nv. 25.05.2007

David R. rytíř Kašpar, von
inv. 29.05.2009

Petr rytíř Boháček, von
inv. 07.11.2009

Martin rytíř Macháček, von
inv. 07.11.2009

Svetozár Š. baron Plesník de Koválov, von, JUDr.
inv. 20.01.2011

Petr rytíř Moidl, von, dr.h.c.
výtvarník, vicevelmistr řádu
inv. 06.11. 2010

Miroslav rytíř Blažek, von
inv. 06.11.2010

Milan rytíř Fořtík, von
inv. 06.11.2010

Vlastimil rytíř Coufal, von, Dipl.Ing.
inv. 27.05. 2011

Josef rytíř Ermold, von, dr.h.c.
generální ekonom řádu
inv. 27.05. 2011

Miroslava dáma Panchartková, von
inv. 27.05. 2011

Radek rytíř Žemla, von
inv. 27.05. 2011

Oldřich rytíř Bareš, von
inv. 05.11. 2011

Zdeňka dáma Ermoldová, von
inv. 05.11. 2011

Jakub R. rytíř Pekař, von
inv. 09.11. 2013

Miroslav S. rytíř Neumaier, von
inv. 09.11. 2013

Petr rytíř Štark, von, Bc.
inv. 10.12.2016

Aleš Alex rytíř Ručkay, von
inv. 27.5.2017

Martin rytíř Hurtík, von
inv. 27.5.2017

Ivan rytíř Hrubý, von
pravoslavný duchovní
inv. 05.11. 2011

Jan R. rytíř Pekař, von
inv. 09.11. 2013

Jovan rytíř Lazarov, von
inv. 12.12. 2015

Miroslav rytíř Lejsek, von
inv. 10.12.2016

Čestní rytíři:

Vladimír rytíř Feix, von, Dipl. Ing., dr.h.c.
inv. 28.12.2000

Václav rytíř Kadlus, von
inv. 28.12.2000

Jan rytíř Tůma, von, Mgr.
inv. 27.05.2001

Jiří rytíř Dvořáček, von
inv. 23.05.2003

Jiří rytíř Hrdina, von, JUDr.
inv. 23.05.2003

Vojtěch rytíř Merunka, von, doc., Dipl.Ing., Ph.D.,                    
 inv.  11.06. 2016

Miroslav rytíř Rousek, von, JUDr.      
inv.  11.06. 2016

Milan E. rytíř Tschammerhöhl, von, Mgr.
inv. 23.05.2008

Lenka dáma Vančatová, von, JUDr.
inv. 23.05. 2008

Danuše dáma Lístková, von
inv. 07.11. 2009

Martin rytíř Plzák, von, MUDr.
inv. 04.06.2010

Stanislav rytíř Lupínek, von
inv. 06.11. 2010

 

Jana dáma Rulfová, von
inv. 25.05.2012

Roman P. rytíř Bílek, von, Mgr.
inv. 09.11. 2013

Antonín rytíř Kříž, von, Bc.
inv. 13.14. 2014

Lenka Anna dáma Černá, von
inv. 13.14. 2014

Stanislav rytíř Lupínek, von
inv. 06.11. 2010

Slavomír rytíř Šebor ze Wsseborzicz, von
inv. 20.06. 2015

Miloš rytíř Kužvart, von, RNDr.
inv. 20.06. 2015

Vojtěch rytíř Skoumal, von, JUDr.
inv. 12.12. 2015

Petr rytíř Malý, von
inv. 12.12. 2015

Jaroslav Hrouda, von
inv. 23.05.2003

Ladislav rytíř Hruška, von, Dipl. Ing.
inv. 23.05.2003

Ladislav rytíř Dvořák, von
inv. 28.05.2005

Josef rytíř Hojdar, von, Dipl. Ing.
inv. 28.05.2005

Richard rytíř Schwarz, von, JUDr.
inv. 28.05.2005

Jiří rytíř Zavoral, von, Dipl. Ing., Csc.
inv. 17.09.2005

Jaroslav rytíř Pok, von
inv. 25.05.2007

Jaroslav rytíř Musial, von, Dipl. Ing., JUDr.
inv. 01.02.2008

Jindřich rytíř Pojkar, von, Mgr.
inv. 23.05.2008

Pavel rytíř Svoboda, von
iinv. 23.05.2008

Jaroslav rytíř Doubrava, von
inv. 27.05. 2011

Jaroslava dáma Kodytková, von, Dipl. Ing
inv. 27.05. 2011

Beata dáma Žárská, von
inv. 27.05. 2011

Jiří rytíř Švejda, von, RSDr., Mgr.
inv. 05.11. 2011

 

Vojtěch rytíř Merunka, von, doc., Dipl. Ing., Ph.D.,
inv. 11.06.2016

Miroslav rytíř Rousek, von, JUDr.
inv. 11.06.2016

Jiří Kristián Nikolas Andreas kníže Lobkowicz Popell
diplomat
inv. 10.12.2016