Upravit stránku

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŘÁDU

Velmistr řádu:
archimandrita
PhDr. ThDr. Mgr. Eugen S.von Freimann – Geyersburg, PhD., M.A.
kníže zu Sytsch-Sytschuk

Vicevelmistr řádu:

1. Petr rytíř Moidl, dr.h.c.

2. Pavel rytíř Milata    

Kancléř řádu: 

Radomír rytíř Panchartek  

Generální prokurátor řádu:

Josef rytíř Freimann, dr.h.c.                                                   

Generální ekonom řádu:

Josef rytíř Ermold, dr.h.c. 

Zplnomocněný vyslanec řádu:

Jiří Kristián Nikolas Andreas kníže von Lobkowicz Popell

 

Generální rada řádu:

Mgr. Vít rytíř Kraus, DiS. (Česká republika)

Zbyněk rytíř Nieslanik (ČR, Morava-Slezsko)

JUDr. Lic.iur.can. Nikolous rytíř Hatiar (Rakousko)

Prof. ICDr. Stefan rytíř Gatzhammer, M.A.phil.(Německo)

Prof. Dr. Mikhail P. rytíř Lavrenenko (Ruská federace)

Zdenko rytíř Heriban (Slovenská republika)

MUDr. Drahomír rytíř Aujeský (Švýcarsko)

Dipl. Ing. Lazo rytíř Ješič (Republika Srbská)

Aliaksandr rytíř Pashaliuk, DiS., dr.h.c. (Bělorusko)

Pavel M. rytíř Vlasak (Švédsko)

Bc. Yaroslav rytíř Novák (Holandsko + Benelux)

Prof. Anatolij rytíř Kurasov (Ukrajina)

RNDr. Milan rytíř Klečka (Mongoslko)

Dipl. Ing. Nasri rytíř Karram (Izrael)

Dr. Samir Chakib rytíř El-Chadban (Sýrie)

Sergey rytíř Prokopiev (Francie)

 

 

Albrecht Rakouský