Upravit stránku

Ústava Pravoslavné církve

Prováděcí předpisy k ústavě pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku.

SCHVÁLENA IX. SNĚMEM PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU KONANÝM VE DNECH 15.-17.10.1999 VE VILÉMOVĚ

Ústava Pravoslavné církve

ustava_2pdf278.80 KB