Upravit stránku

O společnosti

Vítejte na stránkách  Ordo Sancti Constantini Magni (et Helena ) rytířského řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny, Náš rytířský řád sv. Konstantina a Heleny se může pochlubit nejstarší křesťanskou rytířskou tradicí na světě. Dnešní řád je pravoslavnou linií slavné rytířské tradice, která je historicky doložená od 12. století a svůj původ dokonce odvozuje již od 4. století po Kristu z družiny padesáti bojovníků, kteří chránili prvního křesťanského císaře Římské říše Flavia Valeria Constantina známého také jako Konstantin Veliký.

Církevní legitimitu si západoevropský řád celosvětově udržel ve vazbě na patriarchát Alexandrie a celé Afriky, řád sv. Konstantina a Heleny získal uznání a záštitu místní autokefální pravoslavné církve v České republice a Slovensku. Kromě duchovní ochrany suverénního pravoslavného patriarchátu a všech národních statusů (mezinárodních poboček řádů v jednotlivých státech) včetně mezinárodní centrály v České republice (zřízené jako mezinárodní nevládní organizace) je řád sv. Konstantina a Heleny registrován v ekonomické a sociální sféře Organizace spojených národů (OSN). V současné době řád sv. Konstantina Velikého a Heleny působí ve 36 státech světa pod názvem International Equester Ordo Sancti Constantini Magni (et Helena). Rytířský řád sv. Konstantina Velikého a Heleny je u evropské výkonné agentury EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission) registrován pod kodem PIC 904092090 jako Mezinárodní nevládní organizace.

 

Rytířský řád sv. Konstantina Velikého a Heleny udržuje duchovní a morální hodnoty dávných časů, které v naší dnešní moderní společnosti velice chybí. Řád sv. Konstantina a Heleny je tak ochráncem evropské kultury a mentality, která se utvářela v Evropě pod vlivem křesťanství po dobu dvou tisíc let.

 

 
 
Řád je registrován Evropskou Unií
Řád je registrován Evropskou Unii
Řádový kříž
Řádový kříž
Patriarší tomos

Patriarší Tomos

Překlad z francouštiny do angličtiny

Zalistujte v našich webových stránkách a dozvíte se zde něco o historii a statutu našeho řádu. Najdete zde seznam našich svátků a znění řádového slibu. Nechybí ani způsoby užívání řádových dekorací.

Na těchto stránkách také najdete kompletní soubor malovaných vitráží našich panovníků a jejich manželek od výtvarníka rytíře Petra Pavla Moidla, dr.h.c.Naše stránky se tak stávají ojedinělou „obrazovou“ galerií představující významné osobnosti českých dějin.Více se dozvíte na wikipedii : 

Pravoslavná větev řádu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_svat%C3%A9ho_Konstantina_(a_Heleny)

Katolická větev řádu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin%C5%AFv_%C5%99%C3%A1d_sv._Ji%C5%99%C3%AD

Protestanská větev řádu:

http://www.ocmonline.org/

Kde všude ve světě náš Řád působí!

https://www.mapotic.com/orderofknightsorg

Řád Byzantského orla
Řád Byzantského orla
Stříbrná hvězda s Byzantskou orlicí
Stříbrná hvězda s Byzantským orlem
Zlatá hvězda s Byzantskou orlicí
Zlatá hvězda s Byzantským orlem
Sv. Konstantin a Helena
Ceremoniální hůl
Ceremoniální hůl

„Quae singula regiae pietetis nostrae cura circum volans animo vigilanti, noctes plurimas ducens insomnes, quotidianos sponte perpesa labores, ut rem publicam penitus delapsam sublevaret, et desideranti populo praeteriti moeroris aerumnis oppresso, securitatem et pacem quaereret.“

Carolus Quartus: „Majestas Carolina“

„Tím vším se starostlivost naší královské lásky v bdělé mysli obírala, strávila přemnoho bezesných nocí, aby pozdvihla stát jsoucí v naprostém úpadku a toužícímu lidu, utlačenému útrapami minulého zármutku, hleděla zjednat bezpečnost a mír."

Karel IV.: „Majestas Carolina“

 

Hlava ceremoniální hole
Hlava ceremoniální hole

Pozvánka na povýšení do rytířského stavu dne 25.11.2023

Invitation to knighthood on 25/11/2023

Slavnostní povýšení do rytířského stavu dne 27.5.2023
Slavnostní povýšení do rytířského stavu dne 3.12.2022 v Teplicích

Dress-code:

Při povyšování, nosí členové Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny, řádový plášť daného stupně, pod pláštěm nosí laičtí členové řádu buď tmavý oblek s bílým motýlkem (pod bílým motýlkem nosí zavěšen dekorační řádový kříž), nebo frak (u kterého je možné nosit řádové dekorace: šerpu,řádové hvězdy a vyznamenání), nebo je možné nosit uniformu. Duchovní jsou pod pláštěm oděni dle typikonu. Dámy vždy nosí pokrývku hlavy a to buď klobouk, fascinátor nebo krajkový závoj.