Upravit stránku

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.
 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Jméno: archimandrita PhDr. ThDr. Mgr.
Eugen S. von Freimann – Geyersburg PhD., M.A.
prince zu Sytsch – Sytschuk
Sídlo:EOSC
International Equester Ordo Sancti Constantini Magni (et Helena)
Bílkova 855/19
110 00 Praha 1, Staré město
IČO:67980490
Telefon: +420 721 474 616
E-mail:magnus.magister@ordosancticonstantini.webstite

 


Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro realizaci komunikace s uživateli webové stránky

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Žádné.

 

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

  •  Anonymizace osobních údajů.
  • Víceúrovňový firewall.
  • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
  • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu - viz. mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.
 

Obecná ustanovení

  1. Jmenovaná osoba dobrovolně poskytuje své osobní údaje.
  2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.
  3. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)