Upravit stránku

Kodex rytíře

1. Věř v Pána a prospěšnost svojí služby - v boji buď připraven k oběti nejvyšší.

2. Miluj ty, jež milují Pána, buď trpělivý s těmi, kdož hledají cestu.

3. Dodržuj zásady řádové bratrské pomoci, je vždy na prvním místě - ptej se proč, až když pomůžeš.

4. Udržuj si naději - věř v podporu bratrů svých, spoléhej na ní i v čase budoucím.

5. Mluv pravdu, žij pravdu - raději nemluv, než bys lhal.

6. Ochraňuj bezbranné a bojuj za spravedlnost pro všechny- neopouštěj zatracené.

7. Pomáhej těm, kdo naši pomoc potřebují. Služ, ale neposluhuj

8. Nepokradeš! Nevezmeš, co ti nepatří.

9. Za žádných okolností neuhodíš ženu ani se nebudeš nad ní vyvyšovat - jednej s ní jako s rovným v našem řádu.

10. Jednej s lidmi čestně - buď čestný k druhým a dej jim znát, že čestnost je očekávána i od nich a nešiř pomluvy.

11. Buď udatný a neohrožený, ať jsi sám či v šiku. Počítej s podporou bratrů svých.

12. Buď moudrý a umírněný - napřed mysli a potom jednej, nevnucuj své názory.

13. Dávej své slovo střídmě, ale stůj při něm železně!

14. Jestliže tě někdo zklame, dej mu ještě jednu šanci - zapomeň na malichernosti.

15. Snaž se vyvarovat toho, abys poškodil či ublížil druhému - cti jedinečnost každého tvora.

16. Otevřeně přijmi odpovědnost za své činy.

17. Neměj strachu před tváří nepřátel.

18. Cti církevní autority a vojenské hodnosti řádu.

19. Respektuj rozhodnutí velmistra, Generální rady řádu a vojenských hodností řádu.

20. Respektuj právo velmistra k milosti a udělenému pokání. /vyloučení, dočasnému vyloučení / za porušení tohoto kodexu.