Upravit stránku

Fotografie

Slavnostní setkání rytířů řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny v kostele sv. Martina ve zdi dne 25.11.2023
Slavnostní setkání rytířů řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny v kostele sv. Martina ve zdi dne 27.5.2023

Mezinárodní spolupráce s Římskými orly

Dne 4.března 2023 velmistr našeho rytířského řádu podepsal v Budapešti vzájemnou spolupráci se starobylým rytířským řádem Římskými orly

 

Slavnostní setkání rytířů řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny v Teplicích 3.12.2022
Slavnostní setkání rytířů řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny v kostele sv. Martina ve zdi dne 28.5.2022

Sněm Královského řádu Točenice a dalších tří rytířských řádů, 

konaný dne 19.2.2022 v Aule Nemocnice pod Petřínem, s následnou zádušní mší za zesnulého Velmistra řádu Točenice Davida

v kostele Karla Boromejského

 

 

Slavnostní setkání rytířů řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny 4.12.2021 v Teplicích

Velmistr vysvětil rekonstruovanou kapli

Na sklonku léta 2021 velmistr v den svátku Proměnění Páně vysvětil nově zrekonstruovanou kapli zasvěcenou sv. Konstantinovi a Heleně v Ubytovně pro sociálně slabé, sloužící pro klienty tohoto sociálního domu a širokou veřejnost. V současností je v centru ubytováno 40 klientů a dům vede rytíř Petr Svoboda. 

Slavnostní setkání rytířů řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny v kostele sv. Martina ve zdi dne 29.5.2021