Upravit stránku

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŘÁDU

Velmistr řádu:
archimandrita
 PhDr. ThDr. Mgr. Eugen S. Freimann,  PhD., M.A.

 

Vicevelmistr řádu:

rytíř Petr Pavel Moidl, dr.h.c.

    

Kancléř řádu: 

rytíř Radomír Panchartek  

Generální prokurátor řádu:

rytíř Josef Freimann, dr.h.c.                                                   

Generální ekonom řádu:

rytíř Josef  Ermold, dr.h.c. 

 

 

 

Generální rada řádu:

rytíř Mgr. Vít Kraus, DiS. (Česká republika)

rytíř Zbyněk Nieslanik (ČR, Morava-Slezsko)

rytíř JUDr. Lic.iur.can. Nikolous Hatiar (Rakousko)

rytíř Prof. ICDr. Stefan Gatzhammer, M.A.phil.(Německo)

rytíř Prof. Dr. Mikhail P. Lavrenenko (Ruská federace)

rytíř Ing. Arch. Jaroslav Procházka (Slovenská republika)

rytíř MUDr. Drahomír Aujeský (Švýcarsko)

rytíř Dipl. Ing. Lazo Ješič (Republika Srbská)

rytíř Aliaksandr Pashaliuk, DiS., dr.h.c. (Bělorusko)

rytíř Pavel M. Vlasak (Švédsko)

rytíř Bc. Yaroslav Novák (Holandsko + Benelux)

rytíř Prof. Anatolij Kurasov (Ukrajina)

rytíř RNDr. Milan Klečka (Mongoslko)

rytíř Dipl. Ing. Nasri Karram (Izrael)

rytíř Dr. Samir Chakib El-Chadban (Sýrie)

rytíř Sergey Prokopiev (Francie)

rytíř Zlatko Shurdoski, Mgr (Makedonie)

 

 

Albrecht Rakouský