Upravit stránku

ŘÁDOVÝ SLIB A POMAZÁNÍ

Slib řádového rytíře:
VAŠE MILOSTI

JÁ BRATR X.Y. SLIBUJI PŘED VŠEMOHOUCÍM BOHEM, ŽE BUDU VĚRNÝ SVATÉ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI,
BUDU ZACHOVÁVAT JEJÍ VĚROUKU, SVATOU TRADICI, KANONICKÉ PŘEDPISY A ÚSTAVU.
NEPODNIKNU NIC, CO BY POŠKOZOVALO JEJÍ ZÁJMY A ZPŮSOBILO POHORŠENÍ.
SLIBUJI, ŽE VŽDY NA VEŘEJNOSTI BUDU HÁJIT SVATÉ PRAVOSLAVÍ.
AMEN.

SLIBUJEŠ MĚ A MÝM NÁSTUPCŮM VĚRNOST A POSLUŠNOST?

SLIBUJI.


Slib čestných rytířů

Velmistr řádu vyzve následujícím slibem přítomného:

SLIBUJEŠ ZACHOVÁVAT ČEST ŘÁDU A DBÁT O JEHO DALŠÍ ROZKVĚT?

Odpověď:

SLIBUJI.

Po složení slibu následuje pomazání posvěceným olejem se slovy:

ZNAMENÁ SE SLUŽEBNÍK BOŽÍ OLEJEM RADOSTI K POSVĚCENÍ A OČISTĚNÍ DUŠE. VE JMÉNU OTCE + SYNA + DUCHA SVATÉHO.

Okamžitě následuje oblékání pláště a řádových insignií:

TEN, KDOŽ POD ZÁŠTITOU NEJVYŠŠÍHO PŘEBÝVÁ, VE STÍNU BOHA NEBESKÉHO ODPOČÍVÁ.
PROTO I JÁ ŘÍKÁM HOSPODINU: TYS ÚTOČIŠTĚ MÉ A HRAD MŮJ, V NĚHOŽ NADĚJI SVOU SKLÁDATI BUDU.
NEBOŤ ON VYSVOBODÍ TĚ Z OSIDLA LOVCE, OD SLOVA JEŽ PŘINÁŠÍ ZKÁZU. PERUTĚMI SVÝMI ZASTÍNÍ TĚ, POD KŘÍDLY JEHO.

…AMEN.

Krátký proslov a požehnání mečem:

VE JMÉNU OTCE, SYNA, DUCHA SVATÉHO

IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI