Upravit stránku

ZEMŘELÍ ČLENOVÉ

rytíř Radomír pospíšil
zemřel: v roce 2000

rytíř Eduard Sabadin Borisovič Romanov
zakladatel řádu 1994
zemřel: v roce 2001

rytíř Adalbert Esterházy
zakladatel řádu 1994
zemřel: v roce.2002

rytíř Valentin I. Varennikov
inv. 01.02.2008
zemřel: 06.05.2009

rytíř Petr Kavan, Dipl. Ing.
inv. 29.05.2009
zemřel: 01.10.2009

rytíř Vladimír Kulakov, Mgr.
pravoslavný duchovní – farář v Mostě
inv. 28.05. 2005
zemřel: 24.10.2010

rytíř Josef Řehola, JUDr.
inv. 25.05.2002 
zemřel: 12.08.2011

Eliška Přemyslovna
Blanka z Valois

rytíř Georg Bernhard Bouchal, Bc.
pravoslavný duchovní hypodiákon
inv. 28.05. 2005
zemřel: 04.04.2011

rytíř Ladislav Koštíř
inv. 25.05.2002
zemřel: 04.05.2012

rytíř Doc. RNDr.Jiří Hrbek
zemřel: v roce 2014

rytíř Josef Maria Michal Bednařík, Mgr. et Mgr.
pravoslavný duchovní – farář v Opavě
inv. 29.05.2009
zemřel: 28.01.2015
 

rytíř Vladimír Puchmeltr, MUDr.
inv. 23.05.2003
zemřel: 20.03.2015

 

Vitaly I. Glebov
inv. 27.05.2011
zemřel: 24.11.2015

rytíř Luděk Marhan
inv. 06.11.2010
zemřel: 05.02.2016

rytíř Ladislav Borko
inv. 04.06.2010 
zemřel: 27.09.2016

rytíř Jaroslav Musial, Dipl. Ing.,JUDr.
inv. 01.02.2008 
zemřel: 16.06.2017

rytíř Werner Hermann Franz Manndorf.
inv. 26.05.2006 
zemřel: 09.11.2017

rytíř Peter Guzmický
inv. 04.06.2010 
zemřel: 26.02.2018

 

IN HOC SIGNO VINCE

 

Anna Falcká