Upravit stránku

Zprávy

Prezidentka Enarin Stöckler se v květnu 2023 dočkala velké pocty. V kostele sv. Martina ve zdi v Praze 1 byla zapsána do rytířského řádu sv. Konstantina Velikého a (Heleny). Pomazání se konalo ve slavnostním prostředí kostela a za přítomnosti četných rytířů a dam i z jiných rytířských řádů.

Mezinárodní spolupráce s Římskými orly

Dne 4.března 2023 velmistr našeho rytířského řádu podepsal v Budapešti vzájemnou spolupráci se starobylým rytířským řádem Římskými orly

Jedná se o suverénní mezinárodní rytířský řád.  Jeho právním předchůdcem je společnost Equiti, kterou založil Caius Marius kolem roku 100 před naším letopočtem. Organizace byla znovu písemně vyhlášena v roce 1942. Jeho cílem – stejně jako všech rytířů – je učinit svět lepším místem. Stojí na základech všeobecných lidských práv a věčných lidských hodnot. Řídí se heslem římských legií : Potentatem et honor . Působí ve formě společenské organizace: Mezinárodní asociace rytířů maďarského koncernu Római Sas , zkráceně Római Sas Egyesület .

 

 

International cooperation with the Roman Eagles

On March 4, 2023, the Grand Master of our knightly order signed mutual cooperation with the ancient knightly order of the Roman Eagles.

It is a sovereign international order of chivalry. Its legal predecessor is Equiti, founded by Caius Marius around 100 BC. The organization was re-proclaimed in writing in 1942. Its goal - like all knights - is to make the world a better place. It stands on the foundations of universal human rights and eternal human values. They follow the motto of the Roman legions: Potentatem et honor. It operates in the form of a social organization: the International Association of Knights of the Hungarian Római Sas Concern, abbreviated Római Sas Egyesület.

17.7.2022: Veřejnost si nedělní mší svatou v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech konanou 17. července připomněla dvacáté výročí úmrtí významné osoby Vojtěcha Grófa Esterházyho.

https://prazsky-magazin.cz/udalosti/vyroci/rad-svateho-konstantina-a-heleny/

9.8.2021: Na svátek Proměnění Páně velmistr vysvětil nově rekonstruované prostory kaple v řádovém azylovém domě v Teplicích 

 

18.6.2021: velmistr slavnostně vysvětil nová vozidla Hasičského záchranného sboru České republiky

 

21.5.2021: Velmistr se účastnil zasedání Výkonné rady duchovního centra pro ukrajinské věřící v České republice

 

1.1.2020: V rezidenci velmistra řádu byla vysvěcená soukromá kaple k potřebám řádu. 

12.05.2019: Velmistr se účastnil setkání ukrajinské komunity při oslavách Den matek a při té příležitosti vyznamenal komtura Ukrajinské republiky prof. Anytolie Kurasova nejvyším řádovým vyznamenáním.

 

28.11.2018: Velmistr řádu a nejvyšší představitel Pravoslavné církve Ukrajiny v České republice archimandrida Eugen FReimann se setkal v Praze s představitelem gruzínského královského domu Bagration. v

28.05.2017 Ustanovení duchovního otce Eugena archimandritou
Eugenhttp://infokuryr.cz/e107_files/downloads/ČERVEN%202017.pdf 

9.5.2017 Oslavy Osvobození od fašizmu zahájil modlitbou otec 
http://infokuryr.cz/e107_files/downloads/KVĚTEN%202017.pdf

Vánoční svátky pravoslavní věřící v Teplicích oslavili podle Juliánského kalendář dne 7.1.2017
http://infokuryr.cz/e107_files/downloads/leden%202017.pdf

Oslavu Vítězství nad fašizmem jsme oslavili 9.5.2016. Slavnost zahájil igumen Evžen
http://infokuryr.cz/news.php?extend.13789.2

Svatou liturgii na Vzkříšení Našeho Pána Ježíše Krista(Paschální) jsme oslavili v neděli 1.5.2016 v kapli Všech svatých země České viz fotogalerie.
 

Napsali o nás:


Listopad 2015
http://pcoteplice.eu/ 

http://infokuryr.cz/news.php?extend.13683.2

70 let od osvobození 9.5.2015
http://www.teplickykuryr.info/news.php?extend.8743.2

27.4.2015
http://www.teplickykuryr.info/e107_files/downloads/Kveten2015.pdf

The meeting in Teplice, December 13, 2014
http://teplickykuryr.info/news.php?extend.6891.2
http://teplickykuryr.info/e107_files/downloads/PROSINEC2014.pdf

_______________________

PRESS: http://teplickykuryr.info/news.php?extend.6803.2

FOTO: http://pcoteplice.eu/fotogalerie-2/